Aktivity

Iné aktivity

Evanjelizácia

Celovečerné evanjelizačné stretnutia vo farnostiach, na školách a na uliciach.
Stretnutia s názvom “Crazy for...?”, koncerty “Tak to zakrič”, evanjelizačný stan na sídlisku KVP.

Turíce