Duchovná obnova Drienovská nová Ves II.

„Život mladého kresťana je dobrodružstvo“,

takto znelo motto v poradí už 2. duchovnej obnovy v Drienovskej novej Vsi. Na úvod nám Marcel povedal pár slov o našom každodennom obyčajnom živote. Potom sme sa rozdelili do skupín a zisťovali zaujímavosti o konkrétnych osobách v skupinke, ktoré sme následne kreatívnym spôsobom predstavili. Po krátkej prestávke sme pokračovali druhou témou, v ktorej nám Marcel priblížil skutočnosť, že každý jeden z nás je vybraný pre veľkú úlohu- mimoriadnu misiu. Tak ako aj biblická postava Dávida. Bol to len obyčajný pastier, ktorý bol pomazaný na to, aby sa stal kráľom Izraela. V tretej téme sme rozprávali o slobode a jej dôsledkoch pre človeka. Opäť sme si to konkretizovali na postave Dávida a priblížili sme si aj to, aké dôsledky mali jeho rozhodnutia. Štvrtok sme ukončili poslednou témou s názvom Boží bojovník. Marcel nás povzbudzoval v tom, že každý jeden z nás je takým veľkým bojovníkom ako Dávid, ktorý dokázal premôcť obra Goliáša. Motivoval nás k tomu, že aj my má moc zdolať všetkých „Goliášov“ nášho života. Večer sme v programe pokračovali svätou omšou, v ktorej sa Marcel modlil za každého jedného z nás. Po omši sme odštartovali zábavný program, hry a tanec. Náš prvý deň sme ukončili dobrým filmom. Na druhý deň sme rozprávali o priateľstve. K tejto téme sme si pozreli aj krátke video. Po prestávke nám Janko priblížil, ako sa modliť s Bibliou, čo pre nás Biblia znamená a koľko bohatstva v sebe ukrýva. Radka nám svojím krátkym svedectvom vravela o svojej osobnej skúsenosti s Bibliou. Tieto intenzívne 2 dni sme ukončili tým, že každá jedna skupinka mala vymyslieť žalm 151 a predstaviť ho. Po spoločnom obede nám neostávalo nič iné ako sa rozlúčiť.

Myslím si, že tieto prežité chvíle v nás nechávajú peknú spomienku a poznanie, že náš život je jedno veľké nespútané dobrodružstvo.

Fotogaléria