Evanjelizačné stretnutie v Michalovciach

Pozývame ťa na evanjelizačné stretnutie, ktoré bude v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach - 17.10.2015 od 14:00.
V programe je spoločná modlitba chvál, prednáška a stretnutie vyvrcholí svätou omšou s modlitbou za uzdravenie.

Program stretnutia:

14:00 Úvod
14:10 Chvály
14:40 Téma
15:20 Modlitba za uzdravenie
16:00 Prestávka
16:30 Svätá omša
18:00 Záver

Fotogaléria