Mikuláš na Zlatej Idke

7. december 2008

Áno, čítate správne! Aj do Zlatej Idky prišiel Mikuláš!

V nedeľu po sv. omši sa všetky deti, niektoré aj s rodičmi, stretili na fare, aby spolu oslávili sviatok sv. Mikuláša. Pozerali sa rozprávky, jedli sladkosti a netrpezlivo sa očakávala chvíľa, kedy sa spoza dverí vynorí Mikuláš! Mali ste to vidieť, aká to bola radosť, keď ho deti uvideli. A dokonca neprišiel sám. Vzal si na pomoc aj svojho kamaráta a pomocníka anjela. Deti v Zlatej Idke sú veľmi šikovné, takže väčšina z nich zarecitovala Mikulášovi nejakú básničku alebo zaspievala pesničku a Mikuláš ich následne obdaroval pekným balíčkom plným dobrôt.

Fotogaléria