Creativity show

Veľké evanjelizačné stretnutie organizované raz v roku v júni. Evanjelizačný pochod na Hlavnej ulici v Košiciach, koncert chvál, break-dance, le parkour, modlitba za mladých…
Povzbudenie do tvorivosti a kreativity…

Creativity show 2008

22. jún 2008

Dvadsiateho druhého to v košickom JUMBE vyzeralo všelijako. Videla som tam ľudské mláďatá s pomaľovaným oblečením a tvárami. Pár chalanov poskákalo po stoloch...

Hosanna 2007

12. máj 2007

Dňa 12.5.2007 sa už od 8,30 hala Cassosportu napĺňala mladými ľuďmi, ktorí prichádzali z Košíc a širokého okolia. Začína HOSANNA!