Iné aktivity

Stretnutie Koinonie v Izraeli

V týchto, pre cirkev a svet historicky dôležitých chvíľach, sa pastieri a predstavení Koinonie Ján Krstiteľ zišli na celosvetovom stretnutí v Tiberiade, aby hodnotili svoju cestu, zamýšľali sa nad napredovaním spoločenstva a hľadali s Duchom Svätým nové vízie.

Ježiš uzdravuje

23. marec 2013

Ja + Ty = My

Stretnutie pre manželov, snúbencov a mladých od 18 rokov v Komunitnom centre vo Vyšnom Klátove od 17:30 do 19:30.

Škola lídrov

7. − 8. január 2012

Máš túžbu začať stretnutia mladých v tvojom okolí a nevieš ako na to? Si vodcom a potrebuješ radu, víziu alebo povzbudenie? Chceš tvoriť a byť motiváciou pre iných?

Projekt “Priateľ” možno podporiť DMS

Ježiš uzdravuje

29. − 30. október 2011

Púť koinonie do Izraela

27. február − 6. marec 2011

Ples priateľov

7. február 2009

Medzinárodný kongres KJK 2009

28. − 30. august 2009

Tvorivé dielne

7. november 2008