Kurzy

Seminár pre ženy II

5. − 7. apríl 2013

Kurz grafika a video I.

3. − 4. november 2012

Kurz Filip v Brehove II.

3. − 4. máj 2013

Kurz Filip (Ako bolo)

30. november − 1. december 2013

Kurz o komunikácii a vzťahoch

8. − 9. marec 2014

Seminár pre mužov

8. − 9. november 2014

Seminár pred Turícami

21. − 23. máj 2015

Kurz Vitajte v KJK

24. − 25. október 2014

Kurz Ján Krstiteľ

14. − 17. august 2014

Kurz Filip pre birmovancov zo Spišského Štvrtku

27. − 28. jún 2014

13. - 14.6 2014