Kurzy

Seminár pred Turícami

5. − 7. jún 2014

Seminár o duchovnom živote

29. − 31. máj 2014

Seminár pre ženy III.

3. − 4. máj 2014

Kurz Svedectvo

1. − 2. február 2014

Kurz Vitajte v KJK

19. − 20. október 2013

100 x viac

29. december − 1. január 2013

A každý, kto pre moje meno opustí…dostane stonásobne viac… (Mt 19, 29)

Kurz Filip

1. − 2. jún 2013

Kurz Filip v Brehove I.

26. − 27. apríl 2013

Kurz Filip

15. − 16. február 2010

Prvý Kurz Filip v tomto roku je za nami. Vyše 80 účastníkov za zišlo v Zlatej Idke, aby prežilo obdivuhodnú Božiu lásku, spásu Ježiša Krista a naplnenie Duchom Svätým.

Povolaní do manželstva

16. − 17. február 2013