Kurzy

Medzinárodná evanjelizačná škola KeKaKo

Kurz Rút

12. − 13. jún 2010

V Zlatej Idke sa uskutočnil kurz Rút, ktorý viedol o. Ricardo a zúčastnilo sa ho vyše 50 manželských párov.

Seminár o službe Božiemu Slovu

16. − 18. apríl 2010

Je čas, aby tvoja túžba ísť a hlásať Krista neostala iba v tvojom srdci, ale aby naplnila aj tvoje ústa. Je to praktický seminár, kde sa naučíš, ako zachytiť a pohotovo ohlásiť posolstvo evanjelia jednoduchým a účinným spôsobom v konkrétnej situácii.

Seminár o animácii

15. − 17. január 2010

Čo je animácia, ako animovať jednotlivé typy modlitby a veľa praktických rád od našich skúsených animátorov, toto všetko ste sa mohli dozvedieť práve tento víkend na našom seminári...

Kurz Vitajte v KJK

15. − 16. október 2011