Konferencia: Znamenia čias

Konferencia: Znamenia čias

Usporiadateľ: Koinonia Ján Krstiteľ
Miesto: Komunitné centrum vo Vyšnom Klátove
Dátum: 28.11.2015 - 09.00 – 17.00


Druhý Vatikánsky koncil vyjadril presvedčenie, že čítať znamenia čias je dar aj úloha: „Všetok Boží ľud, obzvlášť duchovní pastieri a teológovia majú s pomocou Ducha Svätého pozorne počúvať, rozoznávať a vysvetľovať rozličné spôsoby vyjadrovania našej doby a vedieť ich posúdiť vo svetle Božieho slova...“ (GS 44)


Program konferencie:

Sobota 28.11.2015

09.00 Registrácia
09.40 Modlitba
10.30 1. Téma:
11.15 Prestávka
11.45 2.Téma:
12.30 Modlitba
13.00 Obed
15.00 Animácia
15.30 3.Téma:
16.15 Prestávka
16.45 4.Téma:
17.30 Diskusné fórum
18.15 Záver

 

 

 

 

Fotogaléria