Kurz Dom modlitby

KURZ DOM MODLITBY

Ježiš sľúbil, že ak sa kdekoľvek stretnú dvaja alebo traja ľudia kvôli nemu, tam bude jeho žehnajúca prítomnosť zaručená. Aj tvoj dom, prostredie v ktorom žiješ, má byť miestom, kde iní môžu stretnúť živého Ježiša, ktorý dokáže naplniť každú potrebu človeka. Staň sa horlivým evanjelizátorom a misionárom pre tých, na ktorých ti skutočne záleží…

Ďalšie informácie:

Kedy: 18. - 19. 03. 2016 - registrácia 17:00
Kde: Komunitný dom vo Vyšnom Klátove
Cena: bez ubytovania - 17 eur
            s ubytovaním - 20 eur
Záver kurzu  bude 19. 03 - 20:00

Platbu za kurz môžete uskuťočniť nasledovným spôsobom:
- v hotovosti (príplatok +1€)
- bankovým prevodom na účet Koinonie Ján Krstiteľ: SK 91 5200 0000 0000 1131 2886
- ako variabilný symbol prosíme uviesť kód, ktorý vám bude vygenerovaný po odoslaní registrácie

 

Fotogaléria