Kurz Filip

Kurz Filip obsahuje základné biblické pravdy predstavené aktuálnym spôsobom, aby účastník prežil Božiu lásku, vstúpil do hlbšieho priateľstva s Ježišom Kristom a nechal sa povzbudiť silou Ducha Svätého.
To všetko v rodinnej atmosfére prijatia a v peknom prostredí.

Ďalšie informácie:

Kedy: 04. - 05. jún. 2016
Kde: Komunitný dom vo Vyšnom Klátove
Cena: bez ubytovania - 16 eur
            s ubytovaním - 20 eur

Platbu za kurz môžete uskuťočniť nasledovným spôsobom:
- v hotovosti (príplatok +1€)
- bankovým prevodom na účet Koinonie Ján Krstiteľ: SK 91 5200 0000 0000 1131 2886
- ako variabilný symbol prosíme uviesť kód, ktorý vám bude vygenerovaný po odoslaní registrácie

Formulár

Kontaktné údaje
Adresa
Ostatné údaje
Poznámka