Kurz Filip v Brehove II.

3. − 4. máj 2013

 

Kurz Filip, nádherný kurz, ktorý sme organizovali pre mladých birmovancov zo Spišskej Novej Vsi 3.-4. mája v Brehove. Na úvod sme si, aby sme sa zoznámili a viac osmelili, zahrali pár hier a potom už Marcel otvoril kurz príbehom z Biblie o Filipovi a Eunuchovi. Po ňom už nasledovala prvá téma o Božej láske, kde sme počuli, že nás Boh miluje osobne a chce pre nás to najlepšie. Ale prečo je potom toľko zla vo svete? Na túto otázku sme dali odpoveď hneď v ďalšej téme o hriechu. Lebo práve kvôli hriechu nemôžeme Božiu lásku prežívať naplno, lebo všetci sme hriešni. Po tejto negatívnej správe sme mladých však nenechali dlho v smútku a v tretej téme o spáse sme im povedali tú najlepšiu správu – že Boh poslal svojho Syna, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a tým nás spasil! Ďalej nasledovala téma „Viera a obrátenie“ ako odpoveď na Božiu ponuku prijať túto spásu. To mohli mladí urobiť aj konkrétne tým, že odovzdali svoj život taký, aký je, Bohu a prijali nový v priateľstve s Ním. V piatej téme sme im predstavili Ducha Svätého, ako naozaj konkrétnu osobu, ktorú môžu stretnúť a vďaka ktorej môžu Božiu lásku skutočne zažiť. Tému sme ukončili modlitbou za vyliatie Ducha Svätého, na ktorej sa Boh mnohých naozaj dotkol. Aby to nebola prvá a posledná skúsenosť so živým Bohom, je dôležité mať spoločenstvo. A o tom bola posledná téma. O spoločenstve ako mieste, kde sú tvoji priatelia a kde je prítomný sám Boh. Bol to naozaj krásny kurz. Nakoľko dal každý priestor Bohu a otvoril Mu svoje srdce, natoľko Boh vstúpil do jeho života. A my veríme, že to, čo sa v životoch týchto mladých birmovancov začalo, bude aj pokračovať a že budú s Bohom žiť každý deň tak skutočne ako na tomto kurze.