Kurz Filip v Brehove I.

26. − 27. apríl 2013

 

..týmto listom by sme Vám chceli priblížiť našu spoluúčasť na kurze v Brehove. Prvýkrát sme mali možnosť zúčastniť sa takejto víkendovej akcie a týmto evanjelizovať  mladých ľudí. Spočiatku sme nevedeli do čoho ideme alebo čo môžeme od toho očakávať. Prežívali sme radosť, nadšenie, túžbu ale aj strach.

 Keď to všetko vypuklo a prišli mladí, mohli sme odštartovať naše poslanie ohlasovať živého Ježiša. Naše prvé spoločné stretnutie prebiehalo v pokojnej atmosfére. Po privítaní  a zoznámení sa   nasledovali rôzne prednášky spojené s dynamikami, ktoré zasahovali aj naše srdcia a pripomínali nám, aké úžasné činy kvôli nám urobil Ježiš a aký krásny môže byť život s Ním. Bolo to naozaj inšpirujúce sledovať mladých ľudí, ktorí možno nikdy predtým nemali živú skúsenosť s Ježišom, nikdy nepocítili vo svojom srdci Jeho lásku, ako sa menil ich pohľad, ich výzor tváre po prednáškach a aktivitách. Beznádej, strach či skrývanie svojej vlastnej identity za niečo „lepšie“ v porovnaní s nimi, sa menil na radosť, oslobodenie či nádej, ktorú im dal sám Boh.  Pri modlitbe za vyliatie Ducha Svätého sa to všetko zdvojnásobilo. Títo mladí  ľudia otvorili svoje srdcia , uverili tomu, že Ježiš pre nich aj pre nás zomrel na kríži, vyhlásili Ježiša za Pána a prijali nový život s ním. Dovolili Ježišovi, aby vstúpil do ich života, aj keď možno nebol perfektný. Zatúžili po živote s Ním.  Objavili svoju jedinečnosť a to, že Boh ich miluje presne takých, akí sú.

Myslíme si, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Snažili sme sa  im ukázať cestu, po ktorej majú kráčať a teraz je to na každom z nich, ako budú  pokračovať. Či sa rozhodnú vykročiť z davu a pôjdu na dobrodružnú cestu za Ježišom a spolu s Ježišom, alebo sa budú naďalej skrývať za niekoho, alebo za niečo a hľadať radosť  v tomto dočasnom svete.

Pre nás to bol nádherný, veľmi silný a dojemný víkend. Bola to úžasná skúsenosť, na ktorú nikdy nezabudneme. Aj vďaka Koinonii Ján Krstiteľ môžeme prežívať takéto krásne chvíle.  Dúfame, že sme Vám týmto listom dostatočne opísali tieto chvíle a sme šťastní, že aj vďaka Vám môžeme šíriť dielo Ježišovej lásky.

 

S pozdravom mladí z Koinonie

Fotogaléria