Uzdravené korene a požehnanie

Pozývame na víkendové stretnutie, kde podľa Božieho slova: "Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu."(2Krn 30,9) budeme hovoriť o problematike vnútorného uzdravenia, ukážeme na dôležitosť ísť dovnútra, vyniesť na svetlo a vydať to Pánovi života.
Budeme hovoriť, aké je dôležité uzdravenie, ktoré prináša konkrétne ovocie. (2Krn 29.30.31)

 

Dátum: 04.-06. 12. 2015
Miesto: Oáza Vyšný Klátov
Cena: - s ubytovaním: 25 €
         - bez ubytovania: 20 €

Program začína v piatok, 04.12. registráciou o 17:00.
Záver kurzu je v nedeľu, 06.12. obedom.

Program:

Piatok:
17:00  Registrácia
17.30  Vstup : Vnútorné zranenie a uzdravenie
19.00  Večera
20.00  Prednáška: Ježiš je Mesiáš a pravý lekár
21.00  Záver

Sobota:    
06.30    Budíček
07.00    Raňajky
07.45    Modlitba
08.45    Prednáška: Prekážky uzdravenia
09.30    Modlitba a odpustenie  
10.15    Prestávka
10.45    Prednáška: Zlé cesty, bôžikovia, modloslužba
11.30    Dynamika
12.00    Prestávka
12.30    Obed
15.00    Animácia
15.30    Prednáška: Ovocie uzdravenia
16.15    Prestávka
16.45    Modlitba
17.30    Zdieľanie
18.30    Večera
21.00    Záver

Nedeľa:      
06.30    Budíček
07.00    Raňajky
08.00    Modlitba
08.30    Prednáška: Sebaprijatie
10.00    Sv. omša
12.00    Záver


Platbu za kurz môžete uskuťočniť nasledovným spôsobom:
- v hotovosti (príplatok +1€)
- bankovým prevodom na účet Koinonie Ján Krstiteľ: 113 128 86/5200
- ako variabilný symbol prosíme uviesť kód, ktorý vám bude vygenerovaný po odoslaní registrácie

 

 

Registrácia je ukončená kvôli naplneniu našej kapacity.

Fotogaléria