Nedeľné slávenie eucharistie

Pozývame na nedeľné slávenie eucharistie o 10:00 do Komunitného centra vo Vyšnom Klátove.
(okrem poslednej nedele v mesiaci).