Turíce 2014

Turíce 2014

“O čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11,13)

 
   Je nedeľa 8. jún, deň Turíc, deň, keď sme plní očakávania uskutočnenia Pánovho prísľubu.
   Sme v sále Spoločenského pavilónu v Košiciach, kde je už všetko pripravené pre privítanie tých, ktorí túžia po skúsenosti s Pánovým Duchom. Po privítaní všetkých otcom Milanom sa začala modlitba chvál, na ktorej sa nám rozohriali srdcia na prijatie Ducha Svätého. Hneď po modlitbe nasledovala prednáška o. Marcela, v ktorej hovoril o nevyhnutnosti svedectva v našom živote. Vyzval nás, aby sme napísali na papierik, ktorý sme dostali, meno človeka, ktorému chceme povedať o Ježišovi. Po tejto prednáške nasledovala prestávka, cez ktorú bolo možné prísť a požiadať modlitebné tímy o modlitbu.
   Popoludní o 14:00 sa začalo slávenie svätej omše, na ktorej o. Milan hovoril o modlitbe ako zápase. Po skončení sv. omši nasledovala modlitba za fyzické uzdravenie. Veríme, že Pán sa dotýkal a zasahoval každého z 800 prítomných bratov a sestier.
   Ďakujeme všetkým členom Koinonie Ján Krstiteľ, ktorí sa aktívnou účasťou zapojili do prípravy a priebehu tohto veľkého dňa, na radosť a slávu nášho Pána Ježiša Krista.
   Už teraz sa tešíme a pozývame na Národný kongres našej komunity, kde oslávime 20. výročie pôsobenia Koinonie Ján Krstiteľ na Slovensku.

 

 

Fotogaléria