Turíce 2015

 

21.05.2015 – štvrtok vo Vyšnom Klátove

17:00 – chvály

18:00 – prednáška: Spolupráca prorokov s Duchom Svätým

19:00 – modlitba

20:00 – záver 

 

22.05.2015 – piatok vo Vyšnom Klátove

17:00 – chvály

18:00 – prednáška: Duch svätý v Ohnivom stĺpe a Stánku zjavenia

19:00 – modlitba

20:00 – záver 


23.05.2015 – sobota vo Vyšnom Klátove

12:00 – chvály

13:00 – prednáška: Ako spolupracuje Prvá cirkev s Duchom Svätým

14:00 – modlitba

15:00 – prestávka

16:00 – prednáška: Pavol a jeho spolupráca s Duchom Svätým

17:00 – prestávka

17:30 – svätá omša

19:00 – modlitba za vyliatie DS

20:00 – záver

 

Príďte medzi nás, na Turíčnu nedeľu – 24.05.2015 do Spoločenského pavilónu v Košiciach  (Trieda SNP 61).
Na evanjelizačnom stretnutí s Koinoniou Ján Krstiteľ budete vtiahnutí do novej skúsenosti s Duchom Svätým a Jeho pôsobením.
Začiatok je o 10:00. Príďte na modlitbu za nové vyliatie Ducha Svätého. Na modlitbu chvál a modlitbu za uzdravenie. Vyvrcholením bude slávenie svätej omše o 14:00 hod.

 

24.05.2015 – nedeľa v Košiciach (Spoločenský pavilón) 

10:00 – úvod, privítanie, modlitba chvál

11:00 – prednáška: Poddajnosť Duchu Svätému 

12:30 – prestávka

14:00 – svätá omša – Prijať štýl života podľa Ducha Svätého

16:00 – záver 

 

Fotogaléria