Ako dostala koinonia meno

Ricardo:
Sú Turice 1977. Počas celého týždňa, ktorý predchádza tomuto sláveniu, v mojom srdci krúži, vstupuje do neho, vychádza z neho – tak ako príliv mora, meno: Ján Krstiteľ. Možno to bolo tisíc krát: Ján je jeho meno. A ja som sa tomu bránil: Ale prečo práve toto? Rozprával som o tom aj iným a hovoril som im, čo sa vo mne deje. Potom v sobotu, na vigíliu Turíc, sme boli zhromaždení na jednom stretnutí v Piemonte v dome, ktorý patrí Paulinom. V tú sobotu sme boli spolu a modlili sme sa. Hovoril som ostatným o svojom vnútornom prežívaní počas týždňa a prosil som ich o modlitbu. Ale to, že v mojom srdci krúži meno Ján Krstiteľ som im nepovedal. Povedal som jednoducho, že je vo mne problém. Problém, ktorý  spočíval v tom, aké meno dať rodiacej sa komunite v Camparme? Modlili sme sa hodinu. Potom niektorí otvorili Sväté Písmo, tak ako to obyčajne robíme. Sylvia, Sandro a ešte ďalší brat – všetci traja otvorili a čítali rovnaký text, ktorý hovorí: „Ján sa bude volať. “/Lk 1,63/ Teda meno Ján, ktoré má komunita v Camparme nie je kvôli tomu, lebo sa mi to meno páčilo. Ani nie kvôli nejakému človekovi, ktorý by ju rád chcel takto volať. Musím povedať, že je to meno, ktoré pochádza od Pána. Je to potom meno, ktoré v sebe nesie plán, víziu, spôsob existencie, povolanie.

Chcem vám vyrozprávať ďalšiu udalosť, ktorá bola pre mňa veľmi významná. Bol som v Bolívii, v Santa Cruz v Komunite Nueva Pentecostes /Nové Turice/. Prišiel som tam v nedeľu 5. marca 1978. Keď som prišiel, v spoločenstve sa slúžila svätá omša. Táto komunita mala viac než päť tisíc členov. Spolu s ďalšími dvoma kňazmi som koncelebroval. Boli to zodpovední za komunitu: otcovia Cris a Daniel. V tejto komunite ma veľmi nepoznali. Pamätám si, že v tejto komunite bola veľmi mocne prítomná charizma proroctva. Mohlo tam byť 20 takto obdarovaných. A môžem povedať, že v miere nesmierne veľkej, mimoriadnej. Na konci dňa otec Daniel prišiel za mnou a povedal mi: Telefonovalo mi niekoľko osôb. Pýtali sa na teba a chceli vedieť, kto si. Otec Daniel im povedal jednoducho, že som padre Ricardo. Traja z nich prišli s týmto slovom pre mňa: Pán dáva preňho toto slovo: Ján bude jeho meno.
 Teda, bratia, naša komunita sa volá Ján Krstiteľ nie z ľudských dôvodov, nie kvôli tomu, že ja som sa rozhodol. Chcem tým  povedať  to,  že je to meno, ktoré nám bolo darované. To potom znamená, že toto meno ukazuje na  samotné povolanie pre nás.