Chcem ti povedať, že...

...zázrak je v tvojich ústach!

Boh nás obdaroval mnohými darmi. Jedným naozaj veľmi veľkým darom je náš jazyk. Hoci je to malý úd,honosí sa veľkými vecami. Trefne to definoval apoštol Jakub vo svojom liste, kde napísal: „Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom. A nemá to tak byť!“ Namiesto toho, aby sme ním ohovárali, či dokonca zlorečili. Môžeme svoj jazyk použiť na tú najkrajšiu a najpotrebnejšiu vec na svete. A to je ohlasovanie evanjelia.

Prečo to robiť? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Preto, aby aj iní ľudia boli zachránení od večnej smrti a boli uchvátený k Pánovi. A ani ty vo svojom ohlasovaní nevyjdeš na prázdno. Tým, že budeš hlásať Ježiša a to čo urobil v tvojom živote, tvoja viera rapídne porastie a staneš sa svedkom zázrakov, o ktorých sa píše v Biblii. Možno sa ti do úst tisnú slová proroka Jeremiáša: „ Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“ Ale nemaj strach! Boh tak ako Jeremiášovi aj tebe hovorí:

„Nehovor: Mladučký som,
lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem,
a povieš všetko čo ti prikážem.
Neboj sa ich, veď ja som s tebou.“


A navyše ty máš Ducha Svätého, ktorý ťa bude viesť, chrániť a povzbudzovať. Takže tu neexistuje žiadna výhovorka, prečo by si to nemal robiť.

Tvoje svedectvo by malo obsahovať tieto štyri časti. Život pred stretnutím s Ježišom. Tu hovoríš o tom, aký bol tvoj život pred tým než si spoznal Krista. Pamätaj na to, že vždy musíš hovoriť pravdu! Možno si povieš: „Čo budem hovoriť? Veď som nebol až taký veľký hriešnik. Nebral som drogy ani som nefetoval. Tak čo teda? “ Určite boli v tvojom živote veci, ktoré Pán premenil a zjavil na nich svoju moc. Možno si sa po jeho dotyku viac otvoril novým vzťahom alebo sa zmenil svoj pohľad na život. A to vari nie je dôkaz jeho slávy?

Potom rozprávaj o samotnom stretnutí s Ježišom, či Duchom Svätým. Hovor o tej najmocnejšej a najautentickejšej skúsenosti tvojho života. Ježiš je ako čokoláda. Keď ho raz ochutnáš, tak ho potom chceš stále prežívať a túžiš po tom, aby ho zakúsili aj ďalší.

Nasleduje krátke predstavenie tvojho života po stretnutí s Kristom. Toho čo sa v tvojom živote zmenilo a toho obdarovania, ktorého sa ti dostalo. A na koniec nesmieš zabudnúť na krátku motiváciu. „ To čo Ježiš urobil v mojom živote, chce spraviť aj v tebe!“

Tvoje svedectvo pôsobí ako kľúč od srdca tvojho poslucháča a pohýna ho k rozhodnutiu. A na to, aby bolo účinné, musí obsahovať tieto tri atribúty. Malo by byť predovšetkým radostné. Nedá sa hovoriť o radosti z nového života so slzami v očiach a s popolom na hlave. Ďalej by malo byť krátke, aby sa tvoj kamoš nezačal nudiť, špárať v nose a nakoniec by zmizol pri najbližšom náznaku tvojej nepozornosti. A na záver. Musí byť Kristocentrické. Nebudeš ohlasovať svoju babku a to ako ste spolu piekli buchty, ale Ježiša a jeho spasenie.

Príklad dokonalého svedectva nájdeme v Skutkoch apoštolov kde Pavol v 22. kapitole svedčí o svojom obrátení, pred Židmi v Jeruzaleme a v 26. kapitole aj pred kráľom Agrippom. Mám vlastnú skúsenosť s premieňajúcou mocou Božej lásky. Pochádzam z kresťanskej rodiny a celý svoj život som bol vychovávaný v tomto duchu. No napriek tomu som cítil, že mi niečo chýba. Bol som hravý a komunikatívny, ale v mojom živote boli situácie, ktoré mi naháňali strach. Veľmi veľký komplex som mal z cestovania autobusom. Bál som sa , že keď nastúpim tak ma unesú alebo v tom lepšom prípade skončím niekde úplne inde. No v roku 2005 som bol pozvaný na tábor mladých Koinonie Ján Krstiteľ, kde sa odohrala tá najdramatickejšia zmena môjho života. Ježiš Kristus sa pri jednej modlitbe, počas svätej omše dotkol môjho srdca slovami: „Neboj sa, ja ťa milujem a nikdy som ťa neprestal milovať!“  V tej chvíli som sa rozplakal ako dieťa a bolo mi úplne jedno, že na mňa pozerá sedemdesiat ľudí, lebo vtedy som spoznal živého Boha. Môj život sa úplne premenil. Pán odňal moje strachy a namiesto nich ma vyzbrojil svojou silou. Dal mi pravých priateľov a radosti na rozdávanie. Ježiš môže zasiahnuť aj tvoj život, stačí ak tam kde si spolu so mnou, vyznáš tieto slová: „Ježišu zjav mi seba samého a staň sa mojim Pánom a Spasiteľom.“ Lebo Božie slovo v Rim 10,9 hovorí: Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

Tak ťa vyzývam. „Nemaj strach ohlasovať a rob to, lebo evanjelizovať sa naučíš jedine evanjelizovaním. Nikto učený z neba nespadol. A pamätaj, zázrak je v tvojich ústach!


Valentín Humeňanský