Mám problém

„V plienkach som bol vychovaný a so starosťami“ (Múd 7,4)

Hovoriť si o tom, či existuje človek, ktorý problémy nemá, je celkom zbytočné. Každý z nás občas pociťuje pociťuje akúsi výchylku vo svojom živote, niečo, čo robí život menej pohodlnejším ako dovtedy. Hovoríme: „Mám problém“. Som: v kaši, v tom až po uši, out.. A už to nie sme my. Meníme svoje nálady, názory, nedokážeme mať chladnú hlavu a konať zodpovedne. Na úvod si povedzme, že problém má riešiť a dá sa riešiť, a síce zmenou osobnosti, myslenia a uskutočňovania.

Predstavme si svoj problém ako strom niekde hlboko v lese. Ak stojíme pri tom svojom strome, okolo seba vidíme iba ďalšie stromy, ďalšiu kopu problémov, a koruny stromov nám nedovoľujú vidieť nebo. To je ten častý pocit, že keď sa niečo pokazí, tak sa v tom momente začína kaziť všetko. Riešením je vyjsť z lesa. Možno dokážete nájsť cestu sami, možno vás niekto musí chytiť za ruku a vyviesť. Možno ten niekto, kto vás za tú ruku chytí, je Boh. Príde k vám a jemne sa dotýkajúc vašej ruky povie: Zlož svoju starosť na mňa a ja sa už postarám (Ž 55). Vo chvíli, keď mu odovzdáte svoj problém, on ho začne riešiť. A verte, že budete mať vôľu vyriešiť tento problém alebo silu prijať to, čo už zmeniť nemôžete. A keď sa vám z toho lesa podarí vyjsť, zistíte, že celá kopa problémov je mimo vás.

Čo sa týka myslenia, ide predovšetkým o to, či v živote mám nádej. Nádej musí byť pravdivá a reálna, ak má nejako pomôcť. Vždy je lepšie povedať úplnú pravdu alebo nehovoriť nič, ako dať prázdnu nádej. Nádej je vaša cesta z lesa, a vlastne, nie je ničím iným, iba pridávaním ďalších uhlov pohľadu do situácie, v ktorej ste. Máte spoločenstvo? Zdôverte sa svojim priateľom s problémom. Možno vám nebudú rozumieť, alebo máte strach povedať im o tom. Dokážu vám pomôcť. Utešiť vás, podporiť. Z viacerých ciest v lese máte na výber, ktorou z nich sa vybrať. A zároveň máte istotu, že vaša cesta bude zdarná. Ak máte nádej, máte nové možné východisko s úspešným koncom.

A ako to uskutočniť? Vytočte súradnice Gn 32,27 a čakajte.