Nestáva sa často

Nestáva sa často, aby sme dokázali objaviť silu času ešte skôr, ako uplynie. Z hľadiska sprofanovaných sviatkov by sme mohli dokonca hovoriť o nadchádzajúcich dňoch ako o všedných. Vianoce akoby zostali iba pri definícii. Jediným rozdielom je relatívny pokoj či nárast počtu darčekov. Pracujúci však voľno nemajú a študentov tie najhoršie skúšky spravidla čakajú hneď po prázdninách.

Nechcem teraz moralizovať o tom, že sa vytratil duch Vianoc a že my, ľudia, aj tak nechápeme, o čo tu po celý čas ide. Lebo aj tak nechápeme a ak si to vezmeme komplexne, ten duch tu nebude ani tento rok. Záleží, z akého pohľadu sa na Vianoce dívame. Áno, istou predohrou môžu byť reklamné spoty v telke vysielané od začiatku novembra alebo vyzdobené obchodné domy hneď po výročí Nežnej. Na druhej strane, sme kresťania. A samotná Cirkev vysiela viacero podnetov, aby boli Vianoce vrcholom nášho roka. Ako je známe, cirkevný rok končí nedeľou Krista Krista niekedy koncom novembra, a začína Advent. Je mimoriadne prínosné, že začiatkom nášho roka nás sprevádza obdobie, ktoré nie je účelné samé pre seba, ale smeruje k cieľu, s výzvou pripraviť nás na to, čo sa bude diať po nich. Kresťania v advente uvažujú o svojom živote a o jeho smerovaní. Je to čas, kedy si chcú urovnať svoj vzťah s Bohom, pripraviť sa na stretnutie s ním, nielen to každoročné pripomenutie si narodenia Pána, ale aj stretnutie po smrti, kedy hráme vabank. Vrcholom tejto prípravy je sviatosť zmierenia a prijatie Novonarodeného nielen do našich domov, ale aj do nášho vnútra, našich vzťahov, do našej rodiny. Síce sa už Advent pomaly končí, ale spniť úmysel celého obdobia sa ešte dá.

Chcem vám zapriať, aby vaše stretnutie s Pánom bolo radostné. Nech vás obdaruje svojím požehnaním a prosperitou po celý nasledujúci rok, aby ste aj vy mohli obdarovať svojich blízkych všetkým, čo ste od neho počas tohto roka získali. Prajem vám pokojné prežitie Pánovho príchodu.

“Gloria zazní a přeroste tráva přes písečný vír, Gloria zazní, buď na nebi sláva a na Zemi mír.” (Karel Kryl – Gloria)