Sila spoločenstva

Jedno staré sicílske príslovie vraví: „Chlap je ako kus syra.“ Táto veta však s článkom nemá absolútne nič spoločné. Každý z nás má v živote problémy. Problémy možno rozčleniť do viacerých skupín, tým pádom existuje viacero riešení. Najhoršie na tom je, že nie je možné vyhnúť sa im.

Nemožno povedať, kto má viac problémov, kto menej, či starí alebo mladí – z mladosti netreba robiť zásluhu, aj starý vôl bol kedysi mladým volom, či manželia alebo snúbenci, či zamestnaní alebo tí bez práce. Jediným možným merítkom, aj to nepresným, je najskôr zodpovednosť. S väčšou zodpovednosťou prichádzajú väčšie, rozsiahlejšie a dôležitejšie otázky, na ktoré treba dať odpoveď.

Niektoré problémy sú zbytočné, ako je napr otázky typu „budem dnes spať s červeným alebo hnedým macíkom?“ „budeme mať rezne z bravčoviny alebo kuraciny?“atď. Problémom je taktiež pochopiť výrok v podtitule. To nechápem ani ja, takže považujte túto tému za zbytočnú uzavretú – poslúži ako príklad, že aj v živote sú časté problémy, ktoré budú zastávať popredné miesta, hoci sú nadbytočné a nepodstatné.

K príjemným problémom patria „žasnúce“ otázky – „To si ako spravil?“ alebo „To je nádhera! Mohol človek vytvoriť niečo takéto?“ Druhým typom sú vedomostné otázky – „Kto zabil Kennedyho?“

Iné problémy sú orieškom, ktoré musíme lúskať každý deň („Čo si vezmem do školy?“), niektoré iba v určitom období („Z koľkých vajec urobiť veľkonočný syrek?“) Najhoršími problémami sú tie, ktoré natrvalo ovplyvnia život. Otázka teda znie: Ako takéto problémy riešiť?

Kedysi som aj ja riešil otázku „samota alebo spoločenstvo.“ Predstavte si riešenie probému ako puzzle. Na jednej strane stojíte sám, so svojím rozumom, hoci „rozum je len chápanie rozšírené o fantáziu“, inštinktom, s presvedčením že „guráž je dobrá. Vytrvalosť lepšia.“ Na strane druhej sa necháte ovplyvňovať názormi svojich priateľov, svojich rodičov, súrodencov. A  „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“. Buď to puzzle skladáte sami, alebo si necháte pomôcť, z každej rady si vyberiete to najlepšie, a tie najlepšie kúsky spojíte do veľkého nádherného obrazu – bude to výsledok snahy vašich priateľov a v neposlednom rade vás samých. V tom druhom rade prípade využijete nielen svoj rozum, ale aj rady svojich priateľov a Božiu pomoc. Matematicky povedané, samota je podmnožinou spoločenstva. Mozaika spoločenstva vytvára istotu, že pre vás neplatí „pokiaľ si šťastný, máš veľa priateľov, ak však prídu zlé časy, zostaneš sám.“ Pravé spoločenstvo je oporou nielen v núdzi.

Nad zlato je príslovie o vytrvalosti „Zlož veslá až vtedy, keď je loď na pevnine.“ Problémy treba riešiť vždy ako jeden celok, neprijať ho, aby sa doriešil celý. Opäť ponúkam príklad: Predstavte si, že stojíte v strede lesa. Čo vidíte navôkol? Stromy. Ak stojíte mimo neho, vonku, vidíte celý les. Problém netreba prijímať ako prehratý súboj už na začiatku, netreba si ho pripúšťať k srdcu, maximálne po tú hranicu, kde začína les, aby ste ho videli ako jeden celok. Musíte byť trpezlivý a riešiť priekaky hneď po vypuknutí. Snažte sa nebyť na problém sami. Neexistuje nič, s čím by vám Boh nedokázal pomôcť. Buď sa to prejaví skrze vašich priateľov, ktorým sa zdôveríte, alebo to Boh vyrieši v čase, ktorý uzná za najvhodnejší.

Spoločenstvo má vďaka Duchu svätému ohromnú moc. Za každý závažný problém, o ktorom spoločenstvo vie, za každý problém sa modlí.  Na pomoc prichádza ten istý Duch svätý, ktorý Petrovi do rúk vlial moc skrze vieru a v mene Ježiša Krista, ktorá zdvihla chromého žobráka na nohy. Tým sitým spôsobom sa modlí aj spoločenstvo za problémy svojich členov. Aj v dnešnej dobe sa dejú zázraky.

Preto vám zdôrazňujem: Spoločenstvo má veľkú moc. Využite ju na riešenie závažných problémov alebo rozhodnutí! Nech je vám vaše spoločenstvo požehnaním a oporou.

Peter Cyprich