Vízia Koinonie Ján Krstiteľ

24. november 2008

Krátky rozhovor so zakladateľom Koinonie Ján Krstiteľ o jej súčasnosti.

Ricardo, ako vnímaš súčasnú situáciu Koinonie Ján Krstiteľ?

Vo všeobecnosti vnímam, že Koinonia prežíva moment milosti.Vidím, že sa realizujú prísľuby, ktoré mi dal Pán pred mnohými rokmi a ktoré som mohol očakávať len vo viere. A veril som naozaj všetkému.  Vtedy som dostal svetlo, že sa Koinonia rozšíri do celého sveta. A teraz to skutočne vidím. Je to pre mňa prešťastný moment vidieť rozmnožovanie a rozširovanie sa Koinonie Ján Krstiteľ. V poslednom období som postupne navštívil všetky oázy a reality Koinonie  a môžem povedať, že Koinonia sa zakoreňuje na všetkých kontinentoch.

Čo môže Koinonia v súčasnosti ponúknuť Cirkvi?

To, v čo pevne  verím je, že Koinonia je prorocká realita, ktorá nesie v sebe niektoré podstatné prvky života Cirkvi. Jedným z nich je napríklad spoločenstvo. Cirkev je predovšetkým spoločenstvo, ľud, realita, skutočne nádherná, vedená Duchom Svätým. A Koinonia nesie v sebe určite hľadisko spoločenstva.
Prínosom je aj hľadisko osobnej modlitby, modlitby spoločenstva, atdˇ. Ale to, čo najviac cítim v súčasnosti, je potvrdenie daru panenstva a tiež sviatosti manželstva, ktoré nesie v sebe nerozdeliteľnosť dvoch, ktorí sa milujú. Navrhuje rodinám, aby mali deti, práve vo chvíli, keď Európa nechce, aby ich mali.
To sú asi najpodstatnejšie posolstvá Koinonie, ktoré môže v súčasnosti ponúknuť Cirkvi a svetu.