Svedectvá

Spoločenstvo - miesto priateľstva

Svedecto Mareka o tom, ako cez komunitu zažil priateľstvo