Pán nás vyviedol z krízy

Svedectvo rodiny Hvizdošovej o Pánovom pôsobení