Prvé miesto patrí Pánovi

Dnes som mala hrozné ráno. Neprišla mi dôležitá pošta, týždeň neprichádzala, nevedela som, kde je ten nešťastný list. Bola som na internáte a naša ekonómka tvrdila, že neprišiel. Neskôr som zistila, že som zmeškala dôležitý predmet, estetiku. Hotová hrôza. Od rána pršalo. išla som na internet, ale čo sa nestalo? Nešiel mi. Povedala som si: ,,Eva, spamätaj sa, nadýchni sa, vydýchni. Na všetko teraz kašli a choď sa modliť!"

Modlila som sa ani nie 5 minút, keď v internátnom rozhlase som začula svoje meno. Mám sa dostaviť za ekonómkou. Už vtedy som vedela, čo bude. List mala celý čas u seba. V tej chvíli prestalo pršať. Keď som prišla do školy, strela som profesora estetiky, ospravedlnila som sa mu a on sa usmial, nerobil žiadne problémy. Prišla som večer na internát, zapnem notebook a internet ide. Nádhera. :-)

Tým chcem povedať a povzbudiť aj vás, aby vždy na prvom mieste bol Pán a modlitba. Nechajme všetko tak a poďme sa modliť. On nás veľmi miluje, dokazuje nám to aj takto. Nechcem si nechať toto svedectvo len pre seba. Keď sa trápiš, keď sa tešíš, vždy prichádzaj k Nemu. Poďme za ním, poďme dopredu!

Evka, Kračúnovce (Bratislava)