Základy kresťanského života

Vedieť prijímať

26. február 2009
Samotný termín „prijímať“ nie je neznámy. Prijímať napríklad: seba samého takého, aký som, niekoho tiež takého, aký je, prijať Krista, nejakú situáciu. Niektoré situácie sú v našich životoch výzvou, aby boli prijaté. Prijať toho druhého takého, aký je, je špeciálnou výzvou v manželstvách. Táto téma je trochu iná. Chcel by som hovoriť o prijímaní daru.

Chamtivosť

12. február 2009
Čo znamená chamtivosť? Znamená to, veľa mať pre seba a druhému nedať. Koreňom chamtivosti je nedôvera. Srdce chamtivého človeka je srdcom, ktoré nedôveruje a ktoré má strach zomrieť. Chamtivý človek má strach byť sám sebou. Má strach prosiť blížnych o pomoc a má strach byť chudobným.

Tajomstvo prosperity

5. február 2009
Prezradím ti tajomstvo prosperity. Jedna vec je odhaliť to tajomstvo a druhá vec je, byť takým človekom, ktorý prosperuje, ale verím, že o to sa ty aj Boh postará. Dôležité je poznať to tajomstvo. V treťom Jánovom liste je napísané o prosperite toto: „Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.“ (3 Jn 2)

Dávanie

29. január 2008
Viete, že dnes je svet bombardovaný rôznymi informáciami, správami, smskami a neviem čím všetkým, ale chcem povedať hneď na úvod jednu vec: Božie slovo je realita, skutočnosť, ktorá dokáže nielen meniť ľudí, národy, ale Božie slovo stvorilo, stvárnilo svety. Boh stvoril svet svojím slovom.

Peniaze

15. január 2009
Budem hovoriť o peniazoch a mám na to niekoľko dôvodov. Všade sa hovorí o finančnej kríze, ale počul som v jednom rádiu, že bolo povedané a to politici na to prišli, že to láska k peniazom je príčinou tejto krízy.Keby niekto chcel tvrdiť, že hovoriť o bohatstve, o peniazoch nie je duchovné, nemal by celkom pravdu, pretože peniaze sú pre nás všetkých dôležité.

Čas

8. január 2009
Aký čas je v našich životoch dôležitý? Ktorý čas je v živote najdôležitejší? Táto chvíľa. Keď som povedal táto chvíľa, ona sa už minula, nastala táto a keď som povedal táto už minula a prišla nová. Dôležitý je ten čas, keď som s Ježišom, keď Ho pozvem do svojho života, do svojho času.

Priateľstvo

18. december 2008
Byť priateľmi nie je ľahké. Priateľ nespadne z neba a nepovie: „Dobrý večer. Ja som tvojím priateľom.“ Možno ste čítali Malého princa. Tam sa tiež píše o priateľstve.

Radosť

11. december 2008
Evanjelium je radostná zvesť. To, čo nám prišiel povedať Ježiš Kristus, jeho posolstvo, spravodajstvo, jeho televízne noviny boli o radostnej správe. Priniesol nám radosť.

Nádej

4. december 2008
Po moste kráča človek a chce spáchať samovraždu. Hovorí si: Ak stretnem človeka, ktorý mi dá nádej, nezabijem sa. Ak mi ju nedá, skočím. Čo urobí, ak sa stretne s tebou? Dnes budeme hovoriť o nádeji. Ale čo je to nádej? Nádej je predovšetkým čnosť.

Odpustenie

27. november 2008
Cieľom tejto mojej prednášky je ukázať na tento problém a na riešenie toho problému. Mám odpustiť alebo nie? Ak teda mám odpustiť, ako sa to robí? Čo to znamená? Aké kroky mám urobiť, aby som odpustil? Na začiatku vám predstavím jeden text z biblie, ktorý nám, aj keď je to tam skryté, predstavuje tiež tento problém.