Body kerygmy - 1. časť

sarahsPán povedal: „Choďte“, ale Pán tiež povedal: „ isto pôjdete? Prečo? V knihe Skutkov apoštolov sa píše: „ale keď zostúpi na Vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

Pretože keď zostúpi Duch Svätý tak dostaneš silu a pôjdeš. Povedz si teraz: „ ja isto mám Ducha Svätého“ a nielen ty, ale aj tvoj brat a sestra má isto.

Evanjelizovať znamená milovať Ježiša, cirkev a milovať bratov a sestry, ku ktorým ideme. Ako prejavíme Božiu lásku? Pôjdeme a budeme ohlasovať. Kerygma to je osoba Ježiša Krista. Keď ohlasuješ kerygmu, predstavuješ osobu Ježiša Krista, ktorý dal život za teba, ale aj za toho, ktorému ohlasuješ. Keď prichádzaš k osobe a povieš: Boh ťa miluje dnes. Naozaj si veľmi vzácny v božích očiach. Hovoríme tu o božej láske. Keď ty hovoríš niekomu, že Boh ťa miluje to nie sú tvoje slová, ale sú to slová, ktoré napísal Duch Svätý. Slová, ktoré majú v sebe silu preto, že Duch Svätý im dáva silu. On práve tie slová píše v srdciach tých, ku ktorým ty vykročíš. Duch Svätý otvára sluch, srdce a presviedča osobu o tom, že naozaj je milovaná. Boh ťa miluje osobne, pozná ťa po mene, vie o tebe všetko, miluje ťa bezpodmienečné a nekladie žiadne podmienky. Miluje ťa takého, aký si. Nečaká na tvoju zmenu. Boh ťa má tak rád, chce pre teba to najlepšie a má úžasný plán pre tvoj život. (Iz 43,4, Jer 29,11, 1Jn 4,1, Iz54,10)
Boh ťa miluje nie preto, že si dobrý. V jeho očiach si vzácny. Boh ťa miluje ako prvý. On prevzal iniciatívu. Jeho láska ťa udržiava pri živote. Nech aj vrchy odstúpia, nech sa stane čokoľvek. Ty povedz: Boh ťa miluje. Láska Boha je stabilná. Nechaj sa milovať tvojím Bohom. Bohom, ktorý je tvoj Otec. To bol prvý bod o Božej láske.

Niekto ti môže povedať: Prečo nezakúšam Božiu lásku? Dobre, ty mi hovoríš, že Boh ma miluje, ale prečo ja túto lásku nezakúšam? Aký je vlastne problém? Nevnímam, že Boh ma miluje. Ty mu odpovieš: Áno je naozaj určitý problém. Problém je v tom, že existuje prekážka. Áno je to pravda. Nie vždy je to tak, že ľahko a perfektne zakúšame Božiu lásku. Sú problémy v našich životoch, sú rozdelenia, hádky, prekážky, niečo padne, zrúti sa. Tá osoba, ktorú ty evanjelizuješ ti  to môže povedať: "Ako ty mi hovoríš, že Boh ma miluje keď sa stalo v mojom živote práve toto?"

Áno je problém, prekážka. V tom bode ide o to pomôcť osoby uznať, že je hriešna. Prekážkou je hriech, problém nedôvery Bohu brániť zakúšať Božiu lásku a hriech je problém každého človeka. (Rim 3,23, Rim 6,23) Situácia každého človeka je taká, že je otrokom hriechu. Rim 6, 23: "Mzdou za hriech je smrť." To je naša situácia. Je v nás ten hriech, nedôvera v božiu lásku, nedôvera v to, že Boh má miluje a má pre mňa dobrý plán pre môj život. Sám nemôžeš vyjsť z tejto situácie. Je to druhý bod o tom , aby osoba uznala, že je ten problém hriechu v nej. Prekážka nedôvery, ťažkosť v zakúšaní Božej lásky. (Rim 3,23) Veď všetci zhrešili. Hovorí Božie slovo o nás všetkých. Preto uznaj, že si hriešny a potrebuješ spásu a riešenie.

Osoba, ktorú evanjelizuješ sa ťa možno opýta: Aké je východisko? Aké je riešenie? Tu prichádzame do tretieho bodu, že riešenie je v tom, že Ježiš ťa už spasil. Riešenie je v tom, že aj keď ty sa nachádzaš v najtmavšom bode svojho života existuje svetlo a je to práve Ježiš, jeho spása. Aj keď stojíš nad priepasťou ty do nej nepadneš. Ježiš ťa zachránil. On je tvoj Spasiteľ. (Jn 3, 16 – 17). Ježiš prišiel a zomrel za teba. Dal život za teba. Ježiš je riešenie na každý tvoj problém. Keď prichádza Ježiš, prichádza svetlo, nádej, radosť. Môžeš o ňom v tomto momente rozprávať, hovoriť o Ježišovi. Je to jediné riešenie pre tvoj problém. Ježiš znamená spása, záchrana, vykupiteľ. Môžeš aj svedčiť o tom, čo Ježiš urobil v tvojom živote, ako si ho stretol a ako žiješ teraz. Keď ty povieš, že v mojom živote bol smútok, ale keď vstúpil Ježiš je radosť... Ty mu ponúkaš konkrétne riešenie, je to konkrétna osoba nie teória. Osoba Ježiša Krista, ktorý túto osobu spasil a zachránil. Keď budeš evanjelizovať, hovoriť o Kristovi, povedz, stretni sa aj ty dnes so živým Ježišom tak, ako sa stretla samaritánka pri studni s Ježišom, aby bola naplnená. Dnes je ten čas. Hovor bratom a sestrám. To sú vlastné tie prvé 3 body kerygmy, ktoré odovzdávame keď evanjelizujeme. Všade môžeme hovoriť o Kristovi v autobuse, v práci... Naozaj všade sa to dá.

Štvrtok: 26.11.2009
Prednášajúci: Wiesia Koczulap

Média