Body kerygmy - 2. časť

Pripravme cestu Pánovi. Nech je cesta tak urobená, že sa vrch zníži, kopec nech sa zníži a dolina sa vyrovná. Pripravme cestu Pánovi na jeho príchod. Pán nás povolal, zveril nám určitú úlohu, poslanie tu na zemi.

Je to moje poslanie v komunite. Pán od nás chce, aby sme pripravili cestu Pánovi. Pripraviť cestu Pánovi znamená pre nás evanjelizácia, evanjelizovať. Ale to nie je len našou úlohou, ale celej Cirkvi. My chceme ísť, lebo to svet potrebuje a Ježiš nás posiela. „Choďte do celého sveta“.

Kerygma to je krik, kričanie, volanie. Je to ohlásenie Toho, že Ježiš Kristus, ktorý premohol smrť, je živý a je medzi nami. Môžeš ho stretnúť a mať skúsenosť s ním. Pri ohlasovaní začíname tým, že zvestujeme: "Boh ťa miluje". Je to prvé ohlásenie ako šíp, ktorý máme vystreliť. Človek, ktorému hovoríme: "Boh ťa miluje,“ môže povedať: "Čo ja s tou láskou, keď som hriešny?" Boh pozná cestu a tou cestou je Ježiš. Veď On povedal: "Ja som Cesta, Pravda i Život.“ Boh prichádza na pomoc vtedy, keď sme slabí a chce nás zachytiť. Tou vystretou rukou Božou je Kristus sám a hovorí: Poď, ja ťa zachytím. Taká, aká si, takého, akého si. Ja zachytím, lebo ja som Spasiteľ a v nikom niet záchrany pre teba iba vo mne.

To sú prvé tri body kerygmy: Božia láska, hriech a spása.

Ak je Ježiš ten Spasiteľ, tak On je ten, ktorý dáva ruku. Prichádzam ja, opäť robím krok a hovorím: Je potrebné čosi urobiť v mojom živote? Chcem to chytiť. Ja chcem uveriť. Verím, že tvoja ruka je naozaj ruka záchrany pre mňa. Ty ma vytiahneš. Robím teraz rozhodnutie a ono je o zmene do môjho života. Ak tá ruka, ktorú som zachytil má ťahá, tak ja chcem ísť teraz cestou, ktorou si ty Ježišu. Je to štvrtý bod, ktorému hovoríme Viera a obrátenie. Prijímam vierou, že to je naozaj tá ruka, ktorá má zachráni, vytiahne a pomôže mi zmeniť čosi v mojom živote.

Piaty bod má vedie k jednej osobe, ktorá mi dá nový život a vleje ho do mňa. To je Duch Svätý. Vďaka nemu ja mám silu, aby som po tom rozhodnutí zmeniť svoj život mohol ísť a vytrvať. Niesol nový život, ktorý vie len Boh vložiť do mňa. Duch Svätý dáva nový život. Duch Svätý sa mi núka, aby som ho prijal, lebo On chce byť vo mne. Robí tam svoje dielo. On tam robí svoju prácu. Modlí sa v nás, pôsobí uzdravujúco, hovorí k nám, povzbudzuje nás a hovorí: "Dokážeš to. Dám ti silu. Ponesiem ťa. Zodvihnem."  Duch Svätý je dôležitý prvok v kerygme.

Posledné kam máme nasmerované, keď ohlasujeme kerygmu je spoločenstvo. Ak naozaj chceš zabezpečiť, aby nový život, ktorý Boh má pre teba a ktorý vložil do mňa bol stály a trvalý, potrebuješ spoločenstvo. Potrebuješ mať akoby "archu" tak ako to robil Noe. On stavia dom, aby do toho domu mohlo vstúpiť spoločenstvo, ktoré má byť zachránené a s ktorým má Boh svoj plán. (Gn 6, 14 – 19)  Boh sám vovádza do korába. Do spoločenstva, aby sme nový život mali trvalý. Aby spoločenstvo bolo pre nás miestom ochrany a uzdravenia.

Takže už poznáme kerygmu. Je to Božia láska, hriech, spása, viera a obrátenie, Duch Svätý a spoločenstvo.

 

Štvrtok: 3.12.2009
Prednášajúci: o. Milan Bednárik

Média