O svedectve

Svedectvo je mocný nástroj evanjelizácie. Keď svedčím používam niečo, čo je veľmi mocné. Tak ako bojovník použije meč v boji, aby zasiahol súpera, ja použijem svedectvo, pri evanjelizácii, aby som zasiahol evanjelizovaného.

V Božom slove (Sk 1,8) je napísané: "... ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme." Sám Ježiš chce, aby sme boli svedkami, hovorí o tom Biblia.

Svedkom mám byť nielen preto, že to hovorí Ježiš, ale preto, že moje svedectvo je čosi osobné. Moja osobná skúsenosť s tým, čo Ježiš zmenil v mojom živote k lepšiemu. Niečo zo mňa, čo má toho druhého povzbudiť a obohatiť, spôsobiť jeho osobný rast.

Kto je teda svedok? Svedok je ten, kto svedčí. Je isto mnoho svedkov, napríklad na súde, ale svedok v našom prípade, je ten, kto svedčí o živej skúsenosti s Kristom, ten kto ukazuje na Ježiša.
Pravými svedkami Ježiša Krista sú Ján Krstiteľ a sv. Pavol. Ježiš prichádza za Jánom, aby sa mi dal pokrstiť (Mt 3,13). Toto je stretnutie Jána s Ježišom. Ján Krstiteľ je svedok, svedčí o Ježišovi lebo Ho stretol. Aj ty, keď si stretol Ježiša, máš byť svedok. (Jn 1, 15) Ján o Ňom vydal svedectvo.
Svedok je ten, ktorý: 1. stretol Ježiša
                                      2. vydáva o Ňom svedectvo
                                      3. ukazuje na Neho
Ján ukázal na Ježiša: " Hľa Boží Baránok. (Jn 1, 29)
Podobne by sme mohli sledovať sv. Pavla.  On stretáva Ježiša pri Damašku. Je to jeho prvé strenutie s Ježišom. Hovotí o tom, svedčí o stretnutí a ukazuje na Ježiša.

Ako mám svedčiť ja? Je potrebná prekonať strach. V obchodných domoch sú eskalátory. Pohnem sa iba ak vstúpim na eskalátor. Musím k nemu prísť, položiť nohu a on ma vynesie hore na poschdie kam chcem vstúpiť. Ak chcem svedčiť musím vykročiť. Ak máš strach svdečiť a rozhodneš sa preto, Boh ťa požehná dvakrát toľko. Prekonaj jednoduch strach a začni svedčiť.
Svedectvo má obsahovať tieti prvky:        1. život pred stretnutím Ježiša
                                                                  2. stretnutie s Ježišom
                                                                  3. život po stretnutí s Ježišom
Svedectvo má byť zaujímavé a také, ktoré osloví. Má byť krátke (maximálne 4-5 min.), radostné a kristocentriceké. Svedčim o svojom živote. Nech je tvoje svedectvo ako úderný meč, ktorý zasiahne.

 

Prednášajúci: o. Milan Bednárik
Štvrtok: 10. decembra 2009

Média

1. O svedectve8.62 MiB