Skutky apoštolov

Poklad v mojom živote

To, že teraz čítaš tento text a vypočuješ si nahrávku, ti otvára novú bránu a novú perspektívu, ktorú o chvíľu objavíš. On, Ježiš, ktorý ťa pozná, môže premeniť tvoj život, stačí, aby si chcel. Ak sa pýtaš, ako to chcieť, ako je to možné...

Dôležitosť tvojho postoja

Isto si niekedy zažil, že si bol obviňovaný, že si bol terčom niekoho iného... že si vo svojom živote prehral. Môžeš si vybrať dve možnosti, ako sa k tomu postaviť...

O dôvere

Spoločenstvo, ktoré svedčí o Bohu, že je živý, že Boh je láska, má hodnoverné svedectvo, len ak je jednotné, ak chráni princípy jednoty. Sú to princípy veľmi jednoduché – transparentnosť a spoločné budovanie aj vďaka môjmu dávaniu.

Ten, ktorého sa oplatí stretnúť

Ak máš pocit, že sa nehýbeš z miesta, vypočuj si návod na napredovanie. Ak sa cítiš spútaný, vypočuj si návod na oslobodenie. Ak sa cítiš byť ako vo väzení, vypočuj si návod na oslobodenie. Že to nie je možné? Tak uver, že Bohu je všetko možné.

Viera v Ježiša spôsobuje uzdravenie

Človek, ktorého videli sedávať na ulici, lebo nevedel stáť ani chodiť, a poznali ho, získal uzdravenie. A to všetko "len" vierou v Ježišovo meno. Nemožné? Táto viera v Ježiša spôsobila jeho úplné uzdravenie pred očami všetkých...

Uzdravenie v mene Ježiš

Tento text je o nás a dnes pre nás. Hovorí o uzdravení jedného človeka, muža okolo štyridsiatky. Jeho meno nepoznáme. Akoby o ňom ďalej nebola zmienka v Písme. Akoby sa ukázal iba vtedy, keď ho priniesli, stalo sa s ním niečo úžasné, mocný Boží zásah a niekde odišiel...

Živé spoločenstvo

4. marec 2010
Počuli sme, čo sa stalo po Ježišovom nanebovstúpení. Jeho učeníci ostali spolu a modlili sa. Vtedy zakúsili niečo, čo im Ježiš prisľúbil. Bol to Duch Svätý. Vždy, keď prichádza, dáva...

Pravé pokánie

25. február 2010
V srdciach učeníkov bola skúsenosť s Duchom Svätým. Boli rozhodnutí ohlasovať meno Pána Ježiša. V druhej kapitole Skutkov apoštolov je opísaná skúsenosť s Duchom Svätým.

Petrova nezabudnuteľná skúsenosť

11. február 2010
V deň Turíc stojí Peter s jedenástimi pred niekoľkotisícovým davom, aby všetkým zvýšeným hlasom povedal o skúsenosti, ktorá zmenila jeho život.

Ísť ako Peter

4. február 2010
Najdôležitejšie pre Cirkev je evanjelizácia. O nej sú aj Skutky apoštolov. Prvá Cirkev evanjelizovala cez apoštolov, ktorých Ježiš poslal, aby hlásali. Jeho príkaz sa začal ralizovať. Aj dnes máme ísť a hlásať!