Čo je DM

 

Ako hovorí proroctvo o Camparme, je to miesto prebývania Boha. Naša osobná modlitba nás každý deň vovádza do Božej prítomnosti. Boh sa stáva našim spoločníkom a postupne aj členom rodiny. Spolu s ním zakúšame, že náš dom je domom obrátenia našich blízkych, miestom jednoty, miestom, kde žiari láska jeho vzkriesenia a jeho moc. Ale zároveň je aj miestom, z ktorého vytryskuje nová evanjelizácia. To znamená, že Ježiš túži, aby sme o tejto láske a skúsenosti s Ním svedčili a volali ľudí do našich domov, aby sa s Ním mohli stretnúť  práve tam, na tom mieste – v našich domovoch.

Teda okrem toho, že Dom modlitby je miestom, kde nás Boh chce požehnať, je aj prvým evanjelizačným nástrojom v našej komunite. Je to miesto, kde sa nie len modlíme, ale v prvom rade voláme ľudí preto, aby sa mohli stretnúť s Ježišom. Aby  mohli mať skúsenosť s tým, že Ježiš je živý, že je to reálna osoba, ktorá má moc meniť naše životy.