Vznik DM

 

História vzniku našej komunity sa viaže na osobou Ricarda Argaňaraza a proroctvom o Camparme.  V roku 1976 Boh povolal Ricarda do Camparma, aby tam žil v modlitbe a postil sa. V roku 1978 vkladá Boh do srdca Antoniety proroctvo o Camparme. A Boh začína postupne napĺňať tieto slová.

Boh posiela Ricardovi bratov a sestry, ktorí s ním žijú, modlia sa, postia sa a prosia Pána o rôzne veci. Do Camparma začínajú prichádzať ľudia, aby sa modlili spolu s nimi a Camparmo sa takto postupne stáva domom modlitby.N eskôr sa z týchto ľudí sformovalo spoločenstvo rodín, ktoré sa stále viac rozrastalo, až sa nakoniec z Camparma stala Oáza.

Ale Boh nezatvoril projekt Domu modlitby za brány Camparma. Aj rodinné spoločenstvá mali v sebe túžbu prinášať radostnú zvesť o vzkriesení Krista, jeho lásku a moc ľuďom, ktorí ho ešte nepoznali, alebo s ním nemali živú skúsenosť. Preto sa začínajú formovať prvé Domy modlitby priamo v domoch ľudí. A tak sa aj z týchto domov stávajú miesta prebývania Boha, kde sa s Ním môžu stretnúť všetci, ktorí tam prichádzajú a ktorí po tom túžia.