Aj Ty môžeš

Buď protagonistom Novej Evanjelizácie! Máš záujem o nejaký kurz? Kontaktuj nás a evanjelizácia začne v tvojom prostredí.

Kurz Filip

Obsahuje základné biblické pravdy predstavené aktuálnym spôsobom, aby účastník prežil Božiu Lásku, stretol Ježiša a mal skúsenosť s Duchom Svätým.

Kurz Emauzy

Zamiluješ si Božie Slovo, vstúpiš do deja, staneš sa jeho súčasťou a vďaka tomu Biblia už nie je iba staroveká kniha, ale stáva sa pre teba živou osobou.

Kurz Jozue

Odhalí ti tajomstvá víťazného boja v bežných životných krízach a naučí ťa prežívať Božie prísľúbenia. Neváhaj a vstup aj ty ako mladý Jozue do krajiny plnej požehnania.

Kurz Svedectvo

Objavíš to, čo Kristus urobil a stále robí v tvojom živote a naučíš sa používať jednú z najúčinnejších zbraní duchovného života.

Kurz Kerygma

Získaš novú horlivosť pre evanjelium a naučíš sa ako jednoducho a efektívne ohlasovať srdce evanjelia v tvojom okolí.

Kurz Pavol

Naučíš sa Čo a Ako hovoriť, aby si iných priviedol k Ježišovi, dá ti tvorivú mentalitu a rozpáli v tebe novú vášeň pre misiu.

Kurz Ján

Ukáže ti bohatstvo načúvania hlasu tvojho majstra, silu radikality v následovaní a čo je najkrajšie vstúpiš do intimity toho, ktorý túži, aby si odpočíval na jeho srdci.Kurz Mojžiš

Aj ty si možno volaný byť vodcom pre tých, ktorých ti Pán pošle. V malom, alebo aj vo veľkom. Odkryješ nádheru povolania, Božej starostlivosti o teba a prijmeš nové povzbudenie na cestu vodcovstva.

Semináre o službách

Ku každej službe zodpovedá jeden praktický seminár. Ponúknu ti základné kroky pre službu kázania, vedenia chvál a uzdravovania, pre prorockú službu a pre službu modlitby príhovoru. Pomôžu ti objaviť tvoje obdarovanie a ukážu ako ním slúžiť v moci Ducha Svätého.

Víťazný život pre mladých

Ježiš je predstavený aktuálnym a pútavým spôsob s cieľom zaujať mladého človeka, aby sa stal Božím priateľom. Vhodné pre birmovancov a tiež ako duchovné cvičenia pre mladých.