O škole


Účastníkmi nie sú iba členovia združenia, ale každý kto túži po novej evanjelizácii 

 


Zámer školy je evanjelizácia, formácia evanjelizátorov

 


Program je cez víkend, alebo vo večerných hodinách vo forme kurzov

 


Lektori školy prešli formáciou na Kerygmatickej škole Koinonie