Ako sa stať členom

Ako sa stať členom Priateľa?

Stačí ak vyplníš prihlášku a pošleš ju na našu adresu:
Priateľ
Jesenského 26
040 01  Košice

Potom sa zapíš do niektorého nášho centra a pravidelne navštevuj jeho aktivity.

Prílohy