Orgány združenia

Predseda
Branislav Kovalčík

Podpredseda
Mária Olearniková

Členovia
Marcel Hakoš
Michal Podolák
Valentín Humeňanský
Marek Hvizdoš

Kontrolná komisia

Jana Vasilevová
Dana Šramková
Anna Marcinčinová