Kto sme

Sestry a bratia, ktorí chcú byť Tebe blížnym podľa Ježišovho pozvania: "Choď a rob aj ty podobne!"

"Milovať budeš Pána, svojho Boha,
z celého svojho srdca, z celej svojej duše,
zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle
a svojho blížneho ako seba samého!"

Ktorýsi znalec zákona sa raz sa opýtal Ježiša: "A kto je môj blížny?" Ježiš povedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita : keď prišiel na to miesto a uvidel ho, No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. išiel ďalej. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: "Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať." Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?" Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?" On odpovedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu povedal: "Choď a rob aj ty podobne!"