Dom vo Vyšnom Klátove

Uprostred zelene a lesov, medzi dvoma dedinami: Nižný Klátov a Vyšný Klátov získala Koinonia Ján Krstiteľ v roku 2000 pozemok o veľkosti 3,3 Ha. Na tomto pozemku sme v roku 2004 začali s výstavbou komunitného centra. Atraktívnosť prostredia spočíva v tom, že objekt leží blízko druhého najväčšieho mesta na Slovensku (7 km od Košíc; Medzinárodné letisko). Dom - komunitné centrum má tvar otvorenej náruče nasmerovanej do údolia, ku Košiciam. Naše spoločenstvo je dobre pripravené napĺniť víziu v dobe, v ktorej žijeme. Je o pomoci druhým – spoločnosti a cirkvi. Máme pripravené programy pre mladých a pre marginalizované skupiny. Máme formovanú skupinu dobrovoľníkov, ktorá je pripravená formovať ďalších vďaka formačným štruktúram – školám, kurzom. Máme vypracovanú sieť centier na východe Slovenska a spolupracujeme s ďalšími odborníkmi, denominaciami doma, aj v zahraničí.

 

Objekt zabezpečí trvalé bývanie 20-tim dobrovoľníkom. Je dimenzovaný na kapacitu 100 ľudí. Už teraz má k dispozícii: kuchyňu, veľkú konferenčnú sálu, dve menšie sály, knižnicu, študovňu, 5 apartmánov, jedáleň, bar. V samotnom objekte budú vytvorené pracovné prostredia, štúdia. Objekt zabezpečí realizáciu viacerých aktivít – stretnutí, seminárov. Je miestom prijatia a evanjelizácie.

Koinonia a aktivity Koinonie majú podporu a požehnanie Biskupskej konfrencie Slovenska. Stavbu komunitného centra podporili viaceré organizácie, súkromné osoby, alebo cirkevní hodnostári. Aj touto cestou im všetkým vyjadruje poďakovanie.

 

Ak sa pri čítaní týchto riadkov cítiš volaný, aby si toto dielo podporil, ponúkame ti bankové spojenie komunity.

Ďakujeme!

 

Informácie o účte:
Tatra Banka: 266 111 0003/1100
Majiteľ účtu: Koinonia Ján Krstiteľ

IBAN: SK 24 1100 00 00 00 266 111 0003
SWIFT CODE: TATR SK BX

asaf

Fotogaléria