Festivaly

VICTORY

Veľké evanjelizačné stretnutie organizované raz v roku počas zimných mesiacov. Cieľom stretnutia je ohlásiť Ježiša Krista, ktorý dáva víťazstvo a je jediným riešením a odpoveďou na problémy mladých ľudí! Stretnutie je nabité zaujímavým programom: chvály, break-dance, hip-hop, téma o víťazstve, koncert chvál… Príď a zaži víťazstvo v Ježišovi Kristovi!

Creativity show

Veľké evanjelizačné stretnutie organizované raz v roku v júni. Evanjelizačný pochod na Hlavnej ulici v Košiciach, koncert chvál, break-dance, le parkour, modlitba za mladých…
Povzbudenie do tvorivosti a kreativity…