Blog

Nestáva sa často

Nauč ma vidieť

Mnohokrát hľadíme na svet z rôznych pohľadov. Nasadzujeme si ružové, čierne alebo sivé okuliare, skúškami v škole prechádzame s privretými očami, skladáme dioptrie z nosa, aby naše ilúzie nadobudli reálny tvar ako rozmazané hrany vecí. Radšej hľadíme hmlisto, aby sme....

Prečo sa usmievať

Znie to ako klišé, dívať sa s úsmevom na budúci deň. Dalo by sa dlho písať o tom, čo úsmev znamená, ako sa tvorí, aké sú jeho prejavy. Natíska sa však základná otázka: Prečo sa vôbec mám smiať? Lepšie, prečo sa musím smiať?

Mám problém

Hovoriť si o tom, či existuje človek, ktorý problémy nemá, je celkom zbytočné. Každý z nás občas pociťuje pociťuje akúsi výchylku vo svojom živote, niečo, čo robí život menej pohodlnejším ako dovtedy...

Trpezlivosť

Keď som sa pred niekoľkými dňami začal hlbšie zaoberať touto témou, okrem iného som si vyhľadal termín „trpezlivosť“ aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Našiel som...

Tretí deň

Po vykonaní rozsudku a uistení sa, že Ježiš skutočne zomrel, Jozef z Arimatey požiadal Piláta o Ježišovo telo. Po Pilátovom súhlase zavinuli ho do plachiet a dali do hrobu, v ktorom ešte nik neležal, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko. (Jn 19, 38-42)

Sila spoločenstva

Jedno staré sicílske príslovie vraví: „Chlap je ako kus syra.“ Táto veta však s článkom nemá absolútne nič spoločné. Každý z nás má v živote problémy. Problémy možno rozčleniť do viacerých skupín, tým pádom existuje viacero riešení. Najhoršie na tom je, že nie je možné vyhnúť sa im.

Chcem ti povedať, že...

...zázrak je v tvojich ústach!

Oh Happy Day

Videli ste niekedy svoju dušu? Kedysi... Malá, slabo osvetlená ošemetná miestnosť. Nie je taká ako tie, ktoré poznáme. Dvere do tejto miestnosti sa dajú otvoriť iba zvnútra. Mal som masívne čierne, mosadzou pokryté dvere, ktoré sa ťažko otvárali.

Vnímaj!

Drahý priateľu, nie je to tak dávno, čo som ti písal naposledy. Píšem ti opäť, hoci neviem, či si ťa tieto slová nájdu. Včera odvliekli môjho spoluväzňa do katakomb, odkiaľ sa doteraz nevrátil.