Služba mladým, Priateľ

Kontakty na centrá:

1. Kračúnovce - Michal Podolák - podolakmichal@gmail.com

2. Medzev - Marek Hvizdoš - marekhv@gmail.com

3. Košický Klečenov - Michal Kiss - misokisso@azet.sk

4. Košice, Cassosport – Pavol Kiss - kisspalo@centrum.sk

5. Sečovská Polianka - Jožka Nemčíková – elizabetzn@gmail.sk

6. Široké - Klaudia Kollárová - kollarovaadk2@gmail.com

7. Prešov - Peťo Príhoda - peterweb@centrum.sk

8. Spišská Nová Ves - Ján Štiffel - jan.stiffel@gmail.com

9. Nemcovce - Janko Juríček - juricek1@post.sk

10. Lipany - Dávid Haborák - david.haborak1.1@gmail.com

11. Košice, Rastislavova 40 - Lenka Kováčová - kovacovalenka@yahoo.com

12. Vyšný Klátov – Sarah Marcinčinová – priatel@priatel.sk

13. Bratislava - Valentín Humeňanský - tinohumno@gmail.com

 

Letné tábory

The Original (14-18r.)

6. − 12. august 2012

Zverený poklad (18+)

23. − 26. august 2012

Ako vytrvať napriek prekážkam a zvodom? V čom spočíva zdroj neuhasitelnej vášne pre evanjelium? Ako je možné účinne evanjelizovať a prinášať ovocie ktoré ostane? Na základe listov apoštola Pavla, jeho života a ciest prenikneme poklad, ktorý nám zveruje Boh a odhalíme tajomstvo úspešnej evanjelizácie a života služby.

 

ďalšie videá...


O službe

Služba mladým je jednou z viacerých služieb rozvinutých v Koinonii Ján Krstiteľ. Začiatky tejto služby siahajú do roku 2002, kedy sme sa po prvom tábore Koinonie na Slovensku rozhodli naplno vložiť do práce s mladými ľuďmi. Od toho času sme pracovali s množstvom mladých ľudí a zorganizovali sme veľké množstvo akcií a podujatí.
Pri tom všetkom sledujeme dva základné ciele:
evanjelizácia – osloviť stále nových mladých ľudí a ohlásiť im živého Ježiša, ktorý dáva nový život a je jediným riešením a odpoveďou pre mladého človeka
formácia – formovať charakter a mentalitu mladých ľudí podľa vzoru Ježiša Krista a tak pripraviť mladého, aby bol vložený do konkrétnej služby

Aktivity a činnosť služby sú bohaté (viac v sekcii Aktivity):

  • víkendové stretnutia 3-krát v roku
  • festivaly (Victory)
  • letné tábory pre mladých
  • formačné stretnutia pre hudobníkov a spevákov – Koinonia Music School
  • celovečerné evanjelizačné stretnutia “Crazy for...?”
  • kurzy pre mladých vo farnostiach
  • pravidelné mesačné stretnutia v centrách


Služba mladým Koinonie Ján Krstiteľ je postavená na práci v centrách mladých.
Ku dnešnému dňu máme na východnom Slovensku 11 centier, v ktorých sa mladí pravidelne stretávajú na modlitbu s Božím Slovom, budovanie priateľstva a takisto na tvorenie vlastných prevažne evanjelizačných aktivít, počas ktorých ohlasujú Ježiša ďalším mladým. Každé centrum má svojho koordinátora, ktorý je zaň zodpovedný.
Koordinátori týchto centier sa takisto stretávajú na spoločnú modlitbu a formáciu. Pre tento účel bol v spoluprácii s OZ Priateľ špeciálne vytvorený projekt Heuréka.


V roku 2005 bolo pri Koinonii Ján Krstiteľ založené občianske združenie Priateľ. Všetky aktivity mladých sa organizujú v spoluprácii a s podporou tohto združenia.

Stanovy

Plán činnosti

Orgány združenia

Výročné správy

Dobrovoľníctvo

Ako sa stať členom

Centrá mladých