Dom modlitby

Svetlo prežiari tvoju tmu, noc ustupuje dňu a moja sláva sa rozžiari...
Camparmo bude mojim domom modlitby:
Dom jednoty a obrátenia, v ktorom sa rozžiari láska môjho vzkriesenia.
Camparmo, znak jednoty, svätosti, slávy.
Camparmo, miesto môjho prebývania.
Odtiaľ vytryskne nové povolanie a nová evanjelizácia.


Dom modlitby je prvé povolanie, ktoré dal Boh našej komunite a my sme sa ho rozhodli prijať. Dom modlitby nie je len službou a nie je len nástrojom evanjelizácie, je to omnoho viac – je to podstata nášho bytia. Dom modlitby je miesto prebývania Boha, miesto jednoty, obrátenia, je znak svätosti a slávy, odkiaľ vytryskne nové povolanie a nová evanjelizácia. Teraz je čas, keď môžeš spolu s nami vstúpiť do zázraku, ktorý Boh koná skrze našu komunitu, do zázraku Domu modlitby. Neboj sa a vstúp...

Biblický základ

Vznik DM

Čo je DM

Ako vyzerá DM

Stratégia DM

Kontakty