Turíce

Turíce 2016

15. máj 2016

Turíce 2015

24. máj 2015

Turíce 2014

8. jún 2014

Turíce 2013

16. − 19. máj 2013

Turičná nedeľa - Deň koinonie

Turíce 2012

26. máj 2012

Turíce 2011

11. − 12. jún 2011

"Vložím do vás ducha, že ožijete a dozviete sa, že ja som Pán." (Ez 37, 6)

Turíce 2010

22. − 23. máj 2010

Turíce 2009

30. − 31. máj 2009

Téma: Duch Svätý ako Tešiteľ

Turíce 2008

10. − 11. máj 2008

Téma: Duch Svätý ako pečať