Turičná nedeľa - Deň koinonie

“Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.”
                                                                                                                  (Sk 2,4)

 

Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ oslávili v nedeľu 19. mája 2013 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Stretnutie odštartovali hodinové chvály, počas ktorých sa približne 800 prítomných pripravilo na pôsobenie Ducha Svätého. Nasledovala prednáška na tému "Reč Ducha" v podaní o. Milana Bednárika z centra pre novú evanjelizáciu vo Vyšnom Klátove. Na základe slova z knihy Prísloví 18, 21 "smrť priam tak ako život býva v moci jazyka" poukázal na dôležitosť jazyka a komunikácie. Okrem iného povedal, že aj Duch Svätý hovorí teraz, hovorí tu a volá nás ku komunikácii s Ním. Štýl, akým hovorí, je reč pozitívna - na potešenie, povzbudenie a budovanie. Opakom reči Ducha je ohováranie. V tejto súvislosti zazneli aj slová Svätého Otca Františka: "Kde je ohováranie, tam je Satan sám." Prednášku ukončila intenzívna modlitba za uzdravenie aj novú skúsenosť s Duchom Svätým. Modlitebné tímy boli k dispozícii aj počas prestávky. Po nej nasledovala slávnostná svätá omša a program dňa ukončili svedectvá ľudí so skúsenosťou s Božím pôsobením.

 

 

 

Fotogaléria