Témy

Pastiersky list k Adventu

Skutky apoštolov

Evanjelizácia

Cyklus prednášok o evanjelizácii

Základy kresťanského života

Prednášky z modlitebných stretnutí Koinonie na rôzne témy: láska, priateľstvo, prosperita, viera...

Charizmy Ducha Svätého

Nový cyklus prednášok o charizmách Ducha Svätého. Témy budú pribúdať pravidelne každý týždeň.