Evanjelizácia

Evanjelizácia v meste

Predvianočná ohlasovanie dobrej zvesti v uliciach mesta Košice

Februárová evanjelizácia

11. február 2015

Creativity show

10. august 2012

Košice, pred Galériou

Májová a júnová evanjelizácia

Get Up - Get Ready 2012

2. − 6. júl 2012

Košické rozprávkové Vianoce

12. december 2011

Evanjelizácia pri ROKOKU

4. december 2011

Vďaka pozvaniu, ktoré prišlo z reštaurácie ROKOKO, sme mohli zábavným spôsobom ohlásiť živého Krista. Na predvianočnom vystúpení bola v programe kapela K:music a dvaja šašovia, Jašo a Smejo, ktorý k nám zavítali z rozprávkovej krajiny.

Get Up - Get Ready 2011

4. − 8. júl 2011

Prostredníctvom tejto kampane sme chceli mladým ľuďom na sídlisku predstaviť aktívneho Ježiša Krista, poukázať na pravý zmysel života a ponúknuť im zmysluplné využitie nielen týchto piatich dní, ale aj celých prázdnin...

Košické Vianoce 2010

22. december 2010

Priblíženie Vianoc z kresťanského hľadiska - hovorené slovo spestrené hudobným vystúpením...

Get Up - Get Ready 2010

19. − 23. júl 2010

Evanjelizačná kampaň ukončená...