Pravidelné stretnutia

Stretnutie chvál

16. jún 2016

Skutočný muž

18. jún 2016

Svätá omša s požehnaním pre podnikateľov

24. február 2016

Modlitbová streda

5. október 2016

Nedeľné slávenie eucharistie

Každú nedeľu o 10.00 vo Vyšnom Klátove (okrem poslednej nedele v mesiaci).