Pápež


Bolo to 12.11.2014 počas generálnej audiencie, ktorú mal Pápež František na Námestí sv. Petra. Zdôrazním dve veci, skôr, než priblížim toto stretnutie: Na začiatku môjho kráčania v Koinonii  (bolo to 25.08.1995) som sa stretol s Pápežom Jánom Pavlom II. v Castelgandolfe. Bola to veľmi dôležitá udalosť pre mňa aj pre celé spoločenstvo. Hlavne preto, že sme začínali na Slovensku…

V Castelgandolfe sme malá skupina členov Koinonie koncelebrovali s pápežom. Po svätej omši sa zastavil a osobne pozdravil každého. Ja som mu povedal, že som zo Slovenska, z Košíc a že žijem v Koinonii. On mi povedal: “Teraz som tam bol.” (júl 1995) Dal som mu fotografiu domu, kde vtedy žili prví bratia a sestry z Koinonie. Vzal si ju, urobil nad ňu kríž a povedal mi: “Musíš toto robiť!” Hlavne v ťažkých chvíľach mi zaznievali tieto slová a Wojtylowo požehnanie bolo vzpruhou.     

Teraz by som opísal stretnutie s Pápežom Františkom. Svätý otec hovorí odvážne, jeho slová často hĺtam. Je tým, kto má náš jazyk, podobný Koinonii. Moja túžba letela vysoko a chcel som sa s ním stretnúť osobne. Povedať mu: "Ďakujem."

Bola streda ráno, v Ríme pršalo a všade bolo veľa vody. Vedľa mňa stáli moji traja priatelia, členovia Federálnej rady Koinonie. Po hodine státia vo vode, ktorá stekala z miesta, na ktorom sme stáli smerom dole, na Námestie sv. Petra sme sa začali modliť, aby prestalo pršať. Tak aj bolo, a po nejakom čase, keď už bolo počuť výkriky a vidieť papamobil, ako prechádza uličkami po námestí sa obloha roztiahla a bolo dokonca slnko.

Pápež mal pekný príhovor a hovoril o službe kňaza, pastiera. Potom prišiel k nám. Keď sa pri mne zastavil, pozdravil som ho a predstavil sa, že som z Koinonie Ján Krstiteľ a pochádzam zo Slovenska. Povedal som mu, že sa za neho modlím a odovzdal mu obálku, v ktorej bol obrazový materiál o našej komunite, fotografiu s rodinami Koinonie a iné pozdravy od detí.

Viem, že je dobré snívať a hovoriť o svojich snoch Pánovi. Mnohé sa mi naplnili a pochyboval som o tom… Tak aj teraz. Moje modlitby a modlitby Koinonie nech za Františka neprestávajú. A podobne aj naše sny. O prebudení, o premene našej vlasti a Európy, o skutočnej premene našich sŕdc.